For å endre størrelsen på tekst, hold ctrl tasten nede (cmd på mac) og trykk (+) for å skalere opp (-) for å skalere ned

A+

Grafisk illustrasjon av Evjeklinikkens sitt hovedbygg

Brukerutvalget

Evjeklinikkens brukerutvalg er et rådgivende organ i saker som angår tilbudet til våre pasienter. Her finner du referat fra siste møte i brukerutvalget.

Evjeklinikken 9 Om Evjeklinikken 9 Brukerutvalg

Evjeklinikkens brukerutvalg

Vårt brukerutvalg består av representanter for våre pasienter og for Evjeklinikken. Brukerutvalgets mandat er å bidra som et rådgivende organ inn i klinikkens kvalitetsarbeid. Utvalget tar i mot tilbakemeldinger fra pasienter og ansatte, og fungerer som høringsinstans i viktige saker som omhandler klinikken.

Brukerutvalget har møter ca. hver 3. måned.

Tidligere eller nåværende pasienter oppfordres til å sende en e-post til brukerutvalgets leder dersom de ønsker å ta opp en sak, komme med synspunkter og meninger, ris eller ros.

Leder i brukerutvalget kan kontaktes pr. e-post:  brukerutvalg@evjeklinikken.no

Brukerutvalget har følgende representanter:

Representanter for brukere

 • Aina Stensland, leder av Brukerutvalget
 • Roar Berg, bruker-representant
 • Olav Udjus Hanssen, bruker-representant
 • Ronny Stavsholt, vara-representant

Representanter for Evjeklinikken

 • Alf Tore Moen, Daglig leder
 • Toralf Frafjord, Avd.leder Drift
 • Terje Pedersen (sekretær), Adm. medarbeider

Referat fra forrige møte i Evjeklinikkens Brukerutvalg:

Brukerutvalgsmøte 14.04.2021 – Saker til behandling:

 • Godkjenning av referat fra møtet 03.02.2021

Behandling av saker innmeldt fra brukere:

Det hadde pr.13.04.21 kommet inn 1 skriftlig klage fra klinikkens brukere. Klagen ble behandlet i møtet.

Orientering om utviklingen ved Evjeklinikken ved Daglig leder:

Orientering om status for 2020:

 • Orientering om smittevernstiltak og situasjon som følge av corona-pandemien.

Orientering om planer for 2021:

 • Vurderinger knyttet til kjøkkendrift og bespisning av klinikkens pasienter.
 • Vurderinger knyttet til behov for lokaler

Drøftinger:

 • Drøfting av forslag om innføring av rutine for valg av tillitsperson i hver pasientgruppe.
 •  Drøfting av muligheter for pasienter som gikk glipp av ekstraopphold i 2020 p.g.a corona-pandemien vil kunne få dette igjen på et senere tidspunkt.